Service Area


OUR service area

Lakeside Roofing & Siding with our three locations cover from Western to Central NY and down south near the New York/Pennsylvania border and include:

  • Elmira, NY
  • Cortland, NY
  • Watertown, NY
  • Oswego, NY
  • Amsterdam, NY
  • Plattsburgh, NY
  • Lockport, NY
  • Peepskill, NY
  • Kingston, NY
  • Saratoga,NY
  • Buffalo, NY
  • Ithaca, NY
  • Syracuse, NY
  • Rochester, NY
  • Brockport, NY
  • Ontario, NY